Na morskome toplom žalu…

  

Pošto je je bio na čelu raspuštene bande, vođa nije smio da raspusti Parlament.

 

Oni što bude narod uglavnom ne znaju šta bude s narodom.

 

Bosna je matica vrednih pčela, dok su trutovi … na morskome vrelom žalu…

 

Kad je Tito rekao, čuvajte mi kadrove, narodu je pukao film po republičkim linijama.

 

Izgubio sam samo dobar glas, po istražnom organu. Ali sam mnogo dobio, po unutrašnjim organima.

 

Na Bosanskoj Vojnoj akademiji tradicionalno izučavaju istorijsko pitanje: Stoj, ko ide?!

 

Nevolja nikad ne dolazi sama. Sa njom uvijek ide i podizvođač.

 

Bila je ovo zaostala zemlja, ali su se vremena promijenila. Od perfekta je postao prezent.

 

Sveta Petka je penzionerska slava. Petkom narodna kuhinja dijeli pasulj.

 

Za izlazak u nabavku namirnica, nezaposlenima preporučujemo make up „Crna čarapa“.

 

Najsavršenije biće na zemlji je čovjek. Oni, manje savršeni, žive u gradovima.

 

Ako je jedan pas čovekov najbolji prijatelj, šta li je tek dupli pas za navijača Čelika?

 

Žene koje pokušavaju da budu jednake sa muškarcima poznaćete po tome

što pokušavaju da vam zavuku.

 

Neke žene nose krzno od životinje za koju su se udale.

 

Kad gladni u nerazvijenoj zemlji požele pite, vlast mora da se razvije, pa da mijesi.

 

Mene vlast ne može tako lako da pređe, pošto imam visok prag bola.

 

Postavili smo jebivjetra za mandatara, što je znak da će u BiH dunuti novi vjetrovi.

 

Ko za cvijećke iz SDP-a kaže da su prava kita, čini herbalni delikt.

 

U minut do dvanaest počinje program SDP-a. Na porno kanalu.

 

Pošto nikad nije volio grupni seks, lijepi Komšić je izdvojio svoj stav. Odlijepio, tako reći.

 

Kosovski Srbi dušu dadoše za Evropu. I po neki bubreg.

 

Pošto je dokazano da i prazna ubija, vojna industrija u Bosni počinje proizvodnju

potrošačkih korpi.

Đavo je uzalud došao po svoje. Prodatih duša nema, mandatar je bio brži.

 

Moraću da povijem leđa jer sam ja satiričar od nerva išijalgikusa.

 

Bogata je ovo zemlja. Seljaci kose čak i na pješačkim prelazima.

Komentariši